యూపీ ఓటరు జాబితాలో 51 ఏళ్ల సన్ని లియోన్!

సినిమా

ఎక్కడో కెనడాలో సెటిలైన సన్నిలియోన్…ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని భల్లిలా నియోజకవర్గంలో ఓటరుగా ఎపుడు నమోదైందా అని ఆశ్చర్యపోకండి. తాజాగా ప్రకటించిన జాబితాలో 51 ఏళ్ల  ‘దుర్గావతి సింగ్’ పేరుతో సన్నిలియోన్ ఫోటోతో వున్న ఓటర్ లిస్ట్‌ను విడుదల చేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ పరువు పోగోట్టుకుంది

ఈ జాబితాలో శృంగార తార సన్నిలియోన్ వుండటం విశేషం. ఎక్కడో కెనడాలో సెటిలైన సన్నిలియోన్…ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని భల్లిలా నియోజకవర్గంలో ఓటరుగా ఎపుడు నమోదైందా అని ఆశ్చర్యపోకండి. తాజాగా ప్రకటించిన జాబితాలో 51 ఏళ్ల  ‘దుర్గావతి సింగ్’ పేరుతో సన్నిలియోన్ ఫోటోతో వున్న ఓటర్ లిస్ట్‌ను విడుదల చేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ పరువు పోగోట్టుకుంది.

అంతకాదు ఈ లిస్టులో పేర్లలో చాలామందికి వాళ్ల ఫోటోలకు బదులు ఏనుగు, పావురం, జింక బొమ్మలు వుండటం విశేషం. ఈ లిస్టులో 56 ఏళ్ల  మాజీ మంత్రి ‘నారద్ రాయ్’ అనే ఓటరు ఫోటోకు బదులు ఆఫ్రికన్ ఏనుగు బొమ్మ వుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *